ก๊อกน้ำอัตโนมัติ

ก๊อกน้ำระบบอัตโนมัติ แบรนด์ "WILLY" ควบคุมการไหลของน้ำด้วยระบบเซนเซอร์ที่หัวก๊อกช่วยประหยัดพลังงาน

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ