ประตูอัตโนมัติ

เป็นประตูที่เปิดหรือปิดอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เป็นระบบที่มีประโยชน์มากในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, สถานีรถไฟ, สนามบิน, ห้องแลป, หรือแม้กระทั่งบ้านพักอาศัย

ประตูอัตโนมัติ