24 Jun 2019

งานแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษา

งานแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษา 

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษา

ให้แด่นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมแค อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี