25 Apr 2017

โครงการประกวดออกแบบอาคารห้องน้ำสาธารณะ

โครงการประกวดออกแบบอาคารห้องน้ำสาธารณะ

โครงการประกวดออกแบบอาคารห้องน้ำสาธารณะ ให้กลมกลืน กับวัดนั้นๆ  

ลุ้นรางวัล กว่า 200.000 บาท

สามารถโหลดcatalog ห้องน้ำ รุ่นที่ให้ร่วมประกวดได้จาก link ด้านล่างนี้

 

รุ่นที่1 คือ 30MFF SERIES 60

https://drive.google.com/file/d/0B6re_vsmpmrtMzZIUGZFVGZsLW8/view

 

 

รุ่นที่2 คือ 40MFF SERIES 59

https://drive.google.com/file/d/0B6re_vsmpmrtV1F3TUZ5elpoekk/view

รายชื่อวัดที่ให้ร่วมออกแบบ มีดังนี้

ภาคเหนือ

วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ , วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ , วัดอินทราวาส จ.เชียงใหม่

วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

ภาคอีสาน

พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น , วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

วัดสุวรรณาวาส จ.มหาสารคาม , วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา , วัดพระธาตุพนม

ภาคใต้

วัดฉลอง (วัดไชยธาราม) จ.ภูเก็ต , พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จ.สงขลา

พระพุทธศรีสงขลานครินทร์ จ.สงขลา , วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กทม. , วัดยานนาวา กทม.

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กทม , วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม.

ผลงานที่ส่งเพื่อใช้ในการคัดเลือกรอบแรก  มีดังนี้
1. แนวความคิด (Concept)   
2. แปลนพื้น, แปลนหลังคา
3. ผังบริเวณ
4. รูปด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน
5. รูปตัด อย่างน้อย 1 รูป
6. Interior  Perspective
7. Exterior Perspective  
 
เกณฑ์ในการตัดสิน                             
 
-  ความเหมาะสมของตำแหน่งอาคารในผังของวัด
-  การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของอาคารและภูมิทัศน์เดิมของวัด
-  รูปแบบห้องน้ำและการใช้สอยมีความโดดเด่น เหมาะสมกับการใช้งาน
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
-  สามารถก่อสร้างและใช้งานได้จริง
-  องค์ประกอบต่างๆ มีสัดส่วนที่เหมาะสม
-  ความสวยงาม
-  ถูกต้องตรงตาม Concept
-  มีความทันสมัย แปลกใหม่ แตกต่าง
-  มีความกลมกลืน สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมหลัก

 

การตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุดและผลงานต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

 

เงินรางวัล             

   รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง       ได้รับเงินรางวัลจำนวน  100,000  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

   รางวัลรองชนะเลิศอับดันหนึ่ง   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  50,000 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  30,000 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

                                               

 **พร้อมเงินสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับ 5ทีม สุดท้ายที่เข้ารอบ

 

 

 

Attachments:
Download this file (40Mff-SERIES60.pdf)40Mff-SERIES60.pdf[ ]11678 kB