เกี่ยวกับเรา

We are the leader of toilet partitions in Thailand

ที่ เวลคราฟท์โปรดัค์ พนักงานของเราเป็นพนักงานมืออาชีพในด้านการผลิตและติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

ทางบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 เพื่อความมั่นใจในคุณภาพสินค้า นอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเรายังได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพทางด้านงานบริการในรูปแบบของทีมการตลาดมืออาชีพและทีมบริการหลังการขาย
ทางบริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ความหลากหลายในแง่ของดีไซน์

สินค้าพัฒนาภายในองค์กร

บริษัทเวลคราฟท์โปรดัคส์มีทีม Research and Development เพื่อพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการออกแบบของเราคือความลงตัวในแง่ดีไซน์และการใช้งาน เพื่อที่จะสร้างจุดเด่นในทิศทางการออกแบบให้แก่สินค้าเวลคราฟท์โปรดัคส์ 
แบรนด์ WILLY จึงได้มีการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบของซีรี่ส์ "Series" ตลอดมาตั้งแต่บริษัทถูกก่อตั้ง

เวลคราฟท์โปรดัคส์เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี ซอฟท์แวร์สามมิติมาเพื่อการออกแบบอุปกรณ์ห้องน้ำสำเร็จรูป โดยที่อุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นตัวอย่าง 3D print
เทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสในการออกแบบชิ้นตัวอย่างให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและการใช้งานที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ชิ้นตัวจริงที่ผ่านการออกแบบมาอย่างละเอียดมากกว่าวิธีการ prototyping ทั่วๆไป
พ.ศ
2535 การก่อตั้ง

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์สินค้า “Willy”

ผู้ก่อตั้งโดย คุณ สงวน อัศวสิทธิถาวร เมื่อปี 2535 ด้วยคุณสงวนเอง ได้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง จึงได้เล็งเห็นว่าธุรกิจผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถเป็นสินค้าที่ทำให้มีความเจริญเติบโตได้อีกมากในประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบก่อสร้างอาคาร

ในปี 2535 จึงได้เปิด บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ในนิยามและความมุ่งมั่นว่า “จะผลิตสินค้าที่ดีรับใช้สังคม”


พ.ศ 2545 การสารต่อ

ในปี 2545 คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวรได้มารับการบริหารต่อจากคุณสงวน อัศวสิทธิถาวรโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ การบริหารงานของคุณศมลวรรณ ยังคงสืบสานนโยบายเดิมของคุณสงวนอย่างต่อเนื่องคือผลิตสินค้าที่ดีรับใช้สังคม

และได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันอีกมากมาย คุณศมลวรรณมี Concept การบริหารงานที่หนักแน่นและมุ่งมั่นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน คือ ผลิตสินค้าคุณภาพดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีรูปแบบดีไซน์ สวยงาม โดดเด่น ทันสมัยอีกด้วย ถึงแม้สินค้าผนังกั้นห้องน้ำจะอยู่ภายในอาคาร แต่เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องสัมผัสการใช้ห้องน้ำของแต่ละคนในหนึ่งวันไม่น้อยกว่า 3-4 ครั้ง ฉะนั้นผนังกั้นห้องน้ำจะไม่เป็นแค่ผนังกันห้องน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญให้กับทุกอาคารอย่างมีสไตล์