Products

WILLY RESEARCH & DEVELOPMENT มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วยการ นำระบบ 3D CAD CAE และ 3D Printing เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและการใช้งานที่ดีเยี่ยมและยังให้ความสำคัญกับการทำ Prototyping โดยที่อุปกรณ์ของ WILLY ทุกชิ้นถูกพัฒนาขึ้นภายในองค์กร In House Development

HOT

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY ผนังห้องน้ำที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานและงานออกแบบ

NEW

WILLY SERVICE WALL

WILLY SERVICE WALL ผนังอัจฉริยะรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งาน ในด้านการซ่อมแซ่มงานระบบ

HOT

ล็อคเกอร์

WILLY LOCKER จะช่วยให้คุณมีพื้นที่จัดเก็บสิ่งของส่วนตัวต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

See more >

Portfolio

วิลลี่ได้รับการยอมรับจากโครงการต่างๆมากมาย อาทิเช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ศูนย์การประชุม สถานที่ราชการต่างๆ ปั๊มน้ำมัน คอนโด ออฟฟิศ ฯลฯ อีกมากมาย

Colour configurator >